Obrázek na pozadí
Obrázek na pozadí
Obrázek na pozadí
Obrázek na pozadí
Obrázek na pozadí

Tábor pro děti

Novinky z tábora

Konec tábora

27.07.2019 22:12

Milí bývalí desperáti a rodiče.

Na začátku tábora byly bandy našich desperátů sehnány k sobě, aby si vytvořily upomínkovou fotografii, která vám bude připomínat čas strávený na divokém západě, když jste se vrátili do civilzovanější části světa.

Děkujeme, že jste se účatnili našeho tábora a doufáme, že jste si ho všichni užili tak jako my. 

Přejeme hezký zbytek prázdnin a za rok se uvidíme v PEKLE!

... Pro pokračování klikněte na odstavec...

+ 3

13. Den

27.07.2019 21:57

Pokoj vám milí rodičové.

Tak tu máme poslední den celého tažení po divokém západě.

Po včerejší závěrečné společenské akci v salonu byli naši desperáti vzbuzeni již v 7 hodin. Bylo tak učiněno proto, aby se při závěrečné štvanici neuvařili horkem. Ještě před tím, než se vrhli do vražedného tempa závodu, svými ostrými noži oškrábali brambory.

Ihned po dosažení cíle byli nahnáni k ledové řece, aby se jim nepřehřáli koně. Ze zvukových efektů, které se ozývaly od brodu bylo zřetelné, že tato část jej

... Pro pokračování klikněte na odstavec...

+ 56

12. Den

26.07.2019 23:00

Dobrý večer milí rodičové a pokoj Vaši duši i dnes.

Dnešní ráno bylo po předešlé noci hrůz a děsu poněkud malátnější. Některé tváře dosud nesly lehounké náznaky trýzně z prožitého nočního dobrodružství v prokletém opuštěném hotelu.

Teplo a zlatá zář slunce však v okamžiku rozehnali temnotu noci a přinesli nové vlny radosti.

Desperáti se dnes zaškolovali v umění a taktice nepřítele. Zajatí muži zákona vojenské jízdní policie museli pod namířenými kolty našich bojovníků demonstrovat činnost jejich

... Pro pokračování klikněte na odstavec...

+ 143

11. Den

26.07.2019 10:39

Pokoj vám milí rodičové.

Vaši malí desperáti v tento den, krom pravidelného přísunu potravy, museli podstoupit v místním salonu dopoledne ve znamení hazardních her. Hazard k pistolníkům a gangsterům divokého západu neodmyslitelně patří. Všichni vědí, že to je slepá ulička k zisku, přesto si nemohou pomoci, tak jen co se vrátí z naleziště zlata, hned míří do salonu. Ze salonu se ozývaly bouřlivé výkřiky z výhry a mručení zklamání nad prohrou. Přestože herna desperáty zbavuje o peníze, má příjemné

... Pro pokračování klikněte na odstavec...

+ 148

10. Den

24.07.2019 14:01

Pokoj vám milí rodičové.

Dovolte mi abych vám poslal pravidelnou depeši o úterku druhého týdne.

Nad osadou od rána pálilo slunce. Naši pistolníci se však nenechali zaskočit. Na texaském slunci se museli se zavázanýma očima kvůli utajení cesty vymotat ze skalnatého a kamenitého terénu. Museli se spolehnout jeden na druhého přes tajný komunikační systém, kterým je vždy jejich spolubojovník naváděl (vysílačky). Nebylo snadné všem vysvětlit kouzlo zmáčknutého tlačítka – óóó to být kouzlo – já zmáčkn

... Pro pokračování klikněte na odstavec...

+ 200

9. Den

23.07.2019 16:12

Přeji Vám hezký den milí rodičové.

Hlásím se s novými zprávami z divokého západu.

Dnešní den po vydatné snídani a nástupu celé bandy byli ošetřeni všichni simulanti i ti skutečně zranění. Další děj byl jak jinak než ve znamení boje o poklad. Co jiného by taky člověk na divokém západě ještě krom lovení dobrodružných zážitků dělal? Jiný důvod, proč přebývat v té proklaté krajině, vlastně není a podle toho se také dravá smečka desperátů stavěla ke svému úkolu. Rychlost, síla a tvrdost. Avšak v mezí

... Pro pokračování klikněte na odstavec...

+ 142

8. Den

22.07.2019 15:13

Pokoj vašim duším milí rodičové.

Dnešní den byl ve znamení sebeobsluhy jednotlivých přepadových skupin. Snídaně v salónu byla poslední solidní strava, kterou našim desperátům klan zajistil. Následoval tuhý výcvik v prostorách osady, jak uvařit něco poživatelného v polních podmínkách při loupežné výpravě. Ze strany náčelníků byla viditelná snaha o výcvik samostatnosti našich gangsterů. Chvílemi to ovšem vypadalo jako v biblickém příběhu o babylonské věži a zmatení jazyk. Zázrak, že vůbec zaplály

... Pro pokračování klikněte na odstavec...

+ 168

7. Den

21.07.2019 14:19

Pozdravení při sobotě a pokoj vaším mysli milí rodičové.

Dnešní ráno bylo jako vždy ve znamení finanční rozcvičky. Nahrab, co můžeš a buď nemilosrdný.

Kvalitu celodenní stravy již vám nemusím dále vykreslovat, neboť je konstantně vynikající a úroveň zdejšího podniku, myslím tím místního saloonu, neklesá, ba možná soustavně mírně stoupá.

Hned po nastoupení celého gangu desperátů, se vrhly jednotlivé bandy do úkolů v boji o poklad, o kterém se velení doslechlo, že je v nedalekém hlubokém hvozdu, k

... Pro pokračování klikněte na odstavec...

+ 114

6. Den

20.07.2019 23:32

Zdravím vás, milí rodičové a přeji pokoj vašim duším…..

Na dnešní den byl náčelníky gangsterů zamýšlen průzkum širšího okolí, tzv. loupežné celodenní patroly. Důvodem této průzkumné aktivity bylo vyčerpání doposud drancovaného teritoria a časté srážky s jinými klany. Prostě začal houstnout vzduch. Celý klan byl rozdělen do tří úderných loupeživých skupin, z nichž každá byla cca o síle 30 jezdců. Ti slabší dostali k prozkoumání menší okruh cizího prostředí, ti silnější se vydali na výpravy rozsáh

... Pro pokračování klikněte na odstavec...

+ 36

5. Den

20.07.2019 11:23

Pokoj vaším duším milí rodičové.

Dovoluji si vám napsat pár řádků o životě vašich malých a mladých střelců divokého západu.

Rána zde běží standardně ve stejném podnikatelském duchu a uspokojení jejich žaludků vydatným kvalitním žvancem před náročnou prací divokých padouchů.

Ráno proběhlo ve znamení výroby žebříku pod šibenici v rámci místní káznice. Mladí desperáti se pod přísným dohledem šerifa a jeho pochopa oháněli na zapovězeném ostrově velkými noži a pilou. S občasného zahřímání obří postav

... Pro pokračování klikněte na odstavec...

+ 139

4. Den

18.07.2019 12:32

Pokoj vám milí rodičové, hlásí se reverend Rum se svými zprávami o dnešním dnu.

Ráno začalo jako každé jiné zde v osadě pistolníků postavených mimo zákon. V rámci rozpohybování po prohýřené noci nešlo o nic jiného než o zisk pro svůj klan.

Po obvyklé rozcvičce dnes čekal celý klan po předchozích náročných akcích na území nepřátelských kmenů trochu oraz. Cháska se dnes celý den mohla bavit kratochvíli ukracujícími činnostmi pro zvednutí nálady a ztužení kmenové soudržnosti. Naši pistolníci se přá

... Pro pokračování klikněte na odstavec...

+ 91

3. Den

17.07.2019 11:49

Pokoj vám milý rodičové.

Dovolte mi vás informovat o pohybu desperátské bandy v průběhu dnešního dne.

Den začal jako vždy nošením dolarových paklíků k nohám svého velitele. Před celým namáhavým dnem byli všichni řádně nakrmeni.  V dopoledních hodinách byla celá gangsterská banda odvelena do odlehlých končin, kde měla za úkol uřezávat hlavy obyvatelům jedné osady. Nejednoho člena bandy rozhodila vzdálenost, kterou museli do osady nepřátel podniknout. Cestu provázelo kvílení, pláč a skřípění zubů,

... Pro pokračování klikněte na odstavec...

+ 165

2. Den

16.07.2019 13:00

Pokoj vaší duši vzácní rodičové.

Tak tu máme zprávu o druhém dni našich psanců.

Dnešní den gangsterské osady zahájilo skupinové, a to velmi hektické sbírání paklíků s dolarovkama – znáte snad lepší motivačně výchovnou rozcvičku pro malé grázly než nošení balíků prachů do svého hnízda? Co se v mládí naučíš, ke stáru jako když najdeš. Hned po této pohybové výuce finanční gramotnosti, byla cháska vašich hrdlořezů nakrmena. Ihned po kusu žvance, který jsme jim předhodili, byli odesláni do lesa, aby

... Pro pokračování klikněte na odstavec...

+ 71

1. Den

15.07.2019 23:27

Pokoj vám milí rodičové,

V pravé poledne dorazily dva dostavníky plné desperátů a zavazadel do prospektorského tábora.

Kodrcavá jízda přes nehostinnou krajinu plnou výmolů přinesla jen pár drobných nevolností nevalného významu. Jen tři gangsteři zhanobili svůj stav – dva vrchem jeden spodem, jejich jména však nebudou zveřejněna, neboť ti zoufalci stále žijí a celá událost je vázána zpovědním tajemstvím.

Ihned po příjezdu do toho příšerného hnízda neřesti byla všem lumpům přidělena doupata a vydá

... Pro pokračování klikněte na odstavec...

+ 80

Hledaní zločinci

15.07.2019 17:05

Vážení rodičové arizonských desperátů, 
během několika okamžiků budou vyvěšeny podobizny Vašich nezvedených ratolestí, které mají vést k jejich dopadení a následnému přísnému potrestání podle zákona divokého západu. Kdo nalezne podobiznu svého potomka, může si být jist, že jeho potomek dorazil do tábora v pořádku. Kdo podobiznu nenalezne, je zbytečné, aby se ozýval, neb byl již reverendem převezen do věčných lovišť.

... Pro pokračování klikněte na odstavec...

+ 70

Přípravy skončily!

14.07.2019 10:52

Ahoj zroditelé kovbojů a kovbojek!

Dnes Vaše ratolesti odcestovali v povozech do westernového městečka, na kterém jsme my, šerifové, pastevci skotu a honáci dobytka pracovali po celý rok, měsíc, co měsíc, za zimy i v úmorných krky svírajících teplých písečných bouří, kdy jsme se scházeli v našem oblíbeném saloonu, kde jsme plánovali program tábora a tvořili rekvizity.

Níže na fotografiích můžete vidět zachyceny některé okamžiky z příprav. Na snímcích jsou zachyceni naší nejnadanější umělci, kteř

... Pro pokračování klikněte na odstavec...

+ 23

Tábor 2019: Tenkrát na západě

22.02.2019 23:29

Vážení rodiče a táborníci,

s radostí vám oznamujeme, že tento rok připravujeme tábor s tématem: Tenkrát na západě.

Tábor se bude konat poslední dva týdny v červenci v Herolticích u Tišňova. 

Podrobnější informace naleznete zde. Pokud máte zájem o účasti na našem táboře, vyplňte přihlášku a pošlete nám ji na náš e-mail nebo ji zašlete na adresu uvedenou v kontaktech. 

Těšíme se na Vás. 

Poslední pirátský sněm

19.02.2019 18:56

Dne 28. 12. 2018 se uskutečnil poslední pirátský sněm.

Sjeli jsme se ze všech moří a dokonce dorazili i někteří zkušení mořští vlci, které si můžete pamatovat z předchozích táborů.
Sněm se nesl ve znamení oslav. Začali jsme “štědrovečerní” večeří a jelikož po nekonečném putování na moři máme ryb plné zuby, dali jsme si ve stylu některých suchozemských krys řízek s bramborovým salátem, připraveným naším skvělým palubním kuchařem.

Po večeři jsme si rozdali cetky, které jsme během našich loupežných

... Pro pokračování klikněte na odstavec...

Soustředění pirátských důstojníků

04.10.2018 00:58

V srpnu proběhlo poblíž Nových Hradů soustředění pirátských důstojníků. Toto stmelování nezačalo pro část pirátů příliš dobře, neboť jedna z bárek ztroskotala půl míle od pobřeží a bylo tak nutno dopravit loď do přístavu hrubou silou (tlačení automobilu cca 600 metrů k chatě). Naštěstí fyzická kondice pirátům nechybí, a tak mohlo naše soustředí i přes tyto menší peripetie započít.

Po uschování zásob a osídlení chaty začal nácvik stavby přístřešku pod dohledem zkušeného piráta Drsného Fíly, který

... Pro pokračování klikněte na odstavec...

+ 5

Konec tábora

28.07.2018 17:34

Milí bývalí pirátští bažanti,

dnes jste již plnohodnotnými piráty a korzáry vycvičenými pro nejtroufalejší činy jaké karibské moře ještě nespatřilo. Policejní lodě třeste se a neopouštějte svá kotviště. Dle úrovně a kvality vašich výsledků ve výcviku lze konstatovat, že Karibik je v podstatě celý váš. Pro připomenutí naší plavby vám přikládáme obrazovou dokumentaci bandy pirátů působících na našich palubách.

Hezké prázdniny a za rok nashledanou.

... Pro pokračování klikněte na odstavec...

+ 8

Video ze stezky odvahy

27.07.2018 23:41

V příloze k palubnímu deníku přikládáme velice cenný a s nasazením veškeré odvahy reportérů pořízený záznam přímo z děsivé cesty sklepením děsu a kobkami trápení. Záznam byl objeven až za slunečního světla v křečovitém sevření ruky hrůzou zesnulého reportéra.

                                                                                                                                                                                                                                               

... Pro pokračování klikněte na odstavec...

13. Den

27.07.2018 23:36

Dobrý den z posledního dne plavby v pirátské flotile.

Ihned po nakrmení dravé pirátské bandy, ostatně jako každý den plavby, byl celý klan vržen do závěrečného branného přezkoušení nabytých dovedností a zkušeností spolu s otestováním jejich houževnatosti. Leč hned zkraje nastala potíž, jak to tak v příbězích o pirátech bývá, zrada, sabotáž a podlost!!! Cizí klan bezduchých mořských slizkých bezpáteřních plžů, ba možná jen prvoků, se dopustil zničení navigačních a signálních bodů na hladině oceán

... Pro pokračování klikněte na odstavec...

+ 95

12. Den

27.07.2018 13:07

Dobrý den, milí rodičové, máme tu opět novu relaci z plavby Karibikem.

Jako první výcvikovou aktivitu mužstvo podstoupilo cvičení v přehazování hnusných nakažených věcí na palubu nepřátelské lodi za účelem způsobit mužstvu nepřátel nákazu a zhoubu (sobolí šlacho leť) navzdory tomu, že Karibikem křižovala rychlá zákeřná galéra s vlajkou krajské hygieny.

Ihned po té se naši malí bídáci cvičili v sestřelení láhve námořnického rumu ze stolu sousedního kapitánského můstku, neboť nerozčílíte piráta ni

... Pro pokračování klikněte na odstavec...

+ 115

11. Den

26.07.2018 17:35

Hezký den z Karibiku. Přináším nové zpravodajské informace.

Po raním rozhýbání a nakrmení našich mořských trhanů byl připraven výcvik průniku na nepřátelskou palubu s bombou a jejím následným umístěním do truhly pod zadek kapitána. Boj to byl urputný, pot stékal po tělech plavčíků i obránců. Zraněn nebyl nikdo i přes krkolomné artistické výjevy mezi stožáry lodí.

Na polední krmení mužstva nám lodní kuchař připravil svou specialitu zvanou „Koule v krvi“ (rajská s masovými koulemi).

Po řádném tráv

... Pro pokračování klikněte na odstavec...

+ 127

10. Den

25.07.2018 08:26

Hezký večer milí rodičové, přicházíme opět se zpravodajskými informacemi

Dnešní ráno naši mořští rekruti pokračovali v nácviku lovení pokladu způsobem vykrádání truhly na nepřátelské lodi. Byli cvičení v kličkování mezi námořníky nepřátelské lodi s cílem popadnout cihlu zlata a prokličkovat mezi námořníky jako mezi zákony zpět a zlato uložit do pelíšku k tatíčku kapitánovi vlastní lodi. Při hře byla výcvikovými instruktory konstatována povšechná ostýchavost v útočení a diagnostikována pro piráty

... Pro pokračování klikněte na odstavec...

+ 149

9. Den

24.07.2018 11:46

Hlásí se reportér z výcvikového střediska pirátů.

Ráno dnešního dne bylo opět ve znamení pomoci palubnímu kuchaři s hromadou brambor. Tentokrát nebyla prolita ani kapka krve.

Po této trýznivé činnosti se přistoupilo k výcviku ve vynášení zlatých cihel z paluby, hlídaný čtyřmi ostrými svázanými psy (vedoucími a instruktory). Obličeje modraly kyslíkovým dluhem, paluba páchla potem, ale mladí plavčíci prokázali výtečné nasazení a nebojácnost. Nejeden hlídací pes byl ohrožen svévolným vyprázdněním s

... Pro pokračování klikněte na odstavec...

+ 114

8. Den

23.07.2018 09:13

Dobrý den milí rodičové. Jsou tu nové zprávy ze života pirátské havěti...

Dnešní den byl ve znamení „sněz, co si uvaříš“ neboť přítomnost palubního kuchaře není vždy zaručenou jistotou. Probíhal výcvik přípravy stravy na troskách lodě po ztroskotání. S odhodláním se naši trosečníci pokoušeli z nalovených plovoucích potravin vyčarovat poživatelnou hmotu (táborové vaření). Výsledek bude zhodnocen o pár hodin později z posouzení obsahu táborových latrín.

Po táborovém „prostřeno“ byl proveden instru

... Pro pokračování klikněte na odstavec...

+ 92

7. Den

22.07.2018 16:41

Hezký den milí rodičové, karibský reportér se opět po krátké odmlce hlásí.

V den sobotní byli naši mořští pirátští rekruti šokování netradičním výcvikem. Čekali pohupování na vlnách moře, avšak byli zdrceni tvrdostí suchozemských cest. Dlažba silnic jim okusovala chodidla a odírala jejich dětské kloubní chrupavky. Z rozhodnutí nejvyššího velení jim byl naordinován výcvik v pěším přesunu přes rozlehlé ostrovy, za účelem následného metodicky propracovaného výcviku v přepadání ostrovní pevnosti (ná

... Pro pokračování klikněte na odstavec...

+ 65

6. Den

21.07.2018 08:03

Hezký den vám opět přeje pirátský reportér z Karibiku.

Naši mladí zhýralci byli dnes opět nuceni pomáhat našemu lodnímu kuchaři příznačného pirátského jména Kudlis. Tato činnost je nejen službou pro palubní stravování, ale i jakousi školkou pro obratné zacházení s námořnickým bojovým nožem v bitevní tlačenici na lodích, kde platí heslo řízni toho pravého (bramboru) a nepleť si ruku či břicho kámoše s rukou břichem nepřítele, i když jsou všichni pruhovaní.

Po tomto ranním tanci mezi čepelemi byli

... Pro pokračování klikněte na odstavec...

+ 136

5. Den

20.07.2018 08:14

A už tu máme nové zprávy z plavby v Karibiku milí rodičové.

Dnes se naši pirátští rekruti plavili v nebezpečných vodách lovců lebek, protože pirát ekonomicky uvažuje a ví, že vysušená pygmejská hlava je velice cenný artikl pro rozmařilé Evropany, účastnili se dnes s vervou boje o vysušené hlavy poražených nepřátel, které domorodí pygmejové nosí u pasu (Hra lovci hlav). Tento boj se neobešel bez ztrát a někteří museli být odneseni na zádech svých spolubojovníků z tajemného lesa plného pygmejských

... Pro pokračování klikněte na odstavec...

+ 66

Upozornění

19.07.2018 08:47

Upozorňujeme rodiče na drobné problémy české pošty s odesíláním a příjimáním pohledů a dopisů. Pohledy a dopisy od dětí dorazí koncem týdne. Všechny děti jsou v naprostém pořádku.

4. Den

19.07.2018 08:31

Tak jsou tu opět zpravodajské informace. Milí rodičové dnešního dne byli vaši plavčíci v rámci učení pirátského řemesla nuceni osvojovati si dovednosti nutné pro jejich efektivní využití pro loupení a přepadávání obchodních flotil. Mladí pirátští rekruti si osvojovali uzlování, zakládání požárů (ohně), orientaci a navigaci, základy taktického ošetřování pod palbou (první pomoc). Následně jim byla předvedena ukázka všech možných nástrah, které pirátům kladou policejní a stíhací lodě včetně zbraní

... Pro pokračování klikněte na odstavec...

+ 62

3. Den

18.07.2018 08:49

Dobrý den vážení rodičové malých či mladých plavčíků…

Dnešní den začal ve znamení těžké otrocké práce pro palubního kuchaře v podobě škrábání brambor. Sluníčko nám k tomu svítilo, ale byla prolita pirátská krev těch, kteří ještě úplně dobře neovládají své ostré námořní tesáky (pořezané prsty). S těmito ztrátami jsme však počítali a s nikým to nehnulo… navíc všichni přežili. V následujících hodinách pirátští zobáci podstoupili lítý boj o vlajku znepřátelené konkurenční galéry (boj o vlajku) – tek

... Pro pokračování klikněte na odstavec...

+ 43

2. Den

17.07.2018 16:41

Milí rodiče, druhý den tábora naši plavčíci po složení pirátského slibu podstoupili několik dobrodružství… Ráno po milém budíčku a chutné snídani od palubního kuchaře se věnovali aktivitě zvané „Hajzlbába“. S radostí a veselím se vrhali do vynášení exkrementů (dřevěných destiček různých barev) pronásledováni průjmem a nahánějíce zácpu (instruktory) po důkladném zahřátí se poté odebírali do říčního koryta, aby ze sebe smyli špínu té těžké nečisté práce J… naši plavčíci se také snažili po slepu vy

... Pro pokračování klikněte na odstavec...

+ 32

1. Den - Příjezd

16.07.2018 17:23

My, prokletí piráti, jsme čekali na příjezd pozemských červíčků kolem poledního. Dvě plně naložené chrudimské kocábky připluly v pořádku k tábořišti s lebkou a zkříženými hnáty na čas. Ihned došlo k rozdělení do oddílů a ubytování budoucí posádky v kajutách. Na přivítanou byl pravý pirátský guláš. Po obědě nás všechny čekala cesta k nalezení pirátského slibu, který jsme se jako budoucí piráti naučili z paměti. Před večeří jsme stihli ještě hru s názvem 100 slov, v kterých se ukrývalo tajné sděle

... Pro pokračování klikněte na odstavec...

+ 17

Fotografie z přípravy tábora

23.04.2018 22:31

Přípravy na tábor jsou v plném proudu. V pátek se z nás na pár hodin stali malíři. Začali jsme malovat mapu, která bude nedílnou součástí celého tábora. Všichni, i méně talentovaní, jsme se na její výrobě podíleli. Letos je totiž mapa vskutku velikých rozměrů. Celou mapu vám neukážeme, jelikož tu uvidíte až na táboře. Další důvod proč se těšit...

... Pro pokračování klikněte na odstavec...

+ 18

Nové webové stránky

02.04.2018 22:48

S radostí Vám oznamujeme, že jsme spustili nové webové stránky.

V sekci NOVINKY Vás budeme informovat o novinkách a během tábora zde budeme zveřejňovat dění a fotografie uplynulého dne.

Chcete-li vědět, kdo jsme, přečtěte si sekci O NÁS. V sekci NÁŠ KOLEKTIV najdete základní informace o lidech, kteří se účastní letošního tábora. 

Pokud Vám chybí nějaký dokument, který musíte odevzdat při odjezdu Vašeho dítěte na tábor, podívejte se do sekce DOKUMENTY.

Tábor 2020

Téma: Peklo

Odjezd: v neděli 19.7.2020 v 11:00

Příjezd: v sobotu 1.8.2020 mezi 10:00 až 10.30

Místo odjezdu a přijzdu: vojenský útvar 1837 Chrudim, Obce Ležáků 14, Chrudim.

Přihlášku naleznete v sekci dokumenty.

Kontakty

Eva Šíbová:

telefon: 606 673 370
email: e.sibova@seznam.cz

email: info@taborprodeti.cz

adresa pro zasílání přihlášek:

Eva Šíbová
Vojenský útvar 1837
537 01  Chrudim  

Dále nás najdete