Ukázka vojenské policie
Ukázka výzborje a výstroje z 2. světové války
Přetahovaná
Žebřík
Děti v pirátské lodi

Tábor pro děti

6. den

Hezký večer urození rodičové!

Dovolte mi podat Vám i dnes stručnou zprávu o tom, jak strávily Vaše šlechtické ratolesti horký červencový pátek prvního výcvikového týdne.

Než se do toho pustím, trochu se posilním jedním kalíškem vychlazeného bílého mešního vína. To kvůli navázání kontaktu s Duchem svatým.

Tedy, dnešního rána, tak jako obvykle, byli vyhnáni, k rozproudění své modré krve ze zatuchlých komnat. Dnes se setkali s vlahým ránem po deštivé noci. I jejich panovačné ksichtíky vypadaly díky nočnímu dešti svěžejší.

Když se trochu vrátím k jejich komnatám, které jim byly přiděleny k obývání, nutno podotknout, že se projevila nutnost zvýšené výchovné pozornosti v oblasti dodržování pořádku. Zejména panoši mladších družin byli penalizováni přidělením hanebného znamení vepře, jež musí být viditelně nad komnatou vyvěšeno. Bylo jim rovněž dočasně odejmuto právo nákupu ve zdejším panošském klubu. Život ve stáji není sladký, tedy odejmutí cukru by mohlo otevřít nové obzory jejich pojetí společného bydlení.

Po společném ranním stolování byli odvedeni do nedalekého hvozdu k takové tradiční křesťanské hře, která se hraje tradičně v pátek a které říkáme už 2000 let křížová cesta. Hodně potu a kyslíkového dluhu i pro garanty výchovného působení.

Po společném poledním stolování a zaslouženém krátkém odpočinku jim byla představena souprava na hašení požárů, které se mohou do budoucna kdekoli projevit v jejich domovských panstvích. Byli zasvěceni do způsobů a organizace takového hašení. Nemyslete urození rodičové jen na plameny na střechách domů, ale hasit budou vaše ratolesti i požáry domácích pokladen, požáry sousedských vztahů apod. Za vynikající je po dnešku považovaná mrazící pěna. Zmrazit lze spoustu problémů. Nakonec bylo celé nádvoří naplněno bílo pěnou, která skryla všechny nehezké věci na dlažbě nádvoří a nakonec v ní mizeli i mladí panoši a dvorní dámy. Nebojte! Po opadnutí pěny byla provedena sčítací prověrka a nikdo se v pěně nerozpustil.

V podvečer se učili naši chovanci tzv. taktickému okamžitému rozhodování tváří v tvář soupeři. Tato dovednost se rozhodně hodí do budoucna pro fungování v obchodních vztazích a zejména ve vztazích partnerských s urozenými protějšky. Představte si, kněžna čeká v bráně o druhé hodině ranní a vítá vracejícího se knížete z důležitého jednání. Jak tak kníže padá z koně unaven, vystřelí na něj kněžna pár střelhbitých zákeřných otázek („Kdes byl?“ apod..). Kdo neprošel našim výcvikem je ihned kněžnou nachytán, usvědčen, plísněn a ztrestán na cti.  Tato výcviková hra se může jmenovat „kámen, nůžky, papír“.

Pro zdokonalení schopností účastnit se boje i s omezením smyslů, byli panošům a komtesám ztíženy zrakové možnosti. To aby počítali s tím, že někdy vám může nepřítel do očí zákeřně i písek vmésti a vy se můžete na oplátku ve svém úsudku plésti.

Nesmírnou radost Vašim urozeným pážatům přinesla výchovná aktivita, při které se učili pomalu připravovat protivníka dobře mířenou střelbou o kousky jeho tělesných částí, dokud nezhynul znehybněn na zemi v hanbě a s výsměchem.

Zvláštní je, že mladou šlechtu potěší více vše, co vede ke zkáze bližního svého než naplnění posvátným pocitem, že jsem učinil bližním i světu dobře.

DSC01138.JPG
DSC01140.JPG
DSC01141.JPG
DSC01143.JPG
DSC01144.JPG
DSC01145.JPG
DSC01146.JPG
DSC01147.JPG
DSC01148.JPG
DSC01149.JPG
DSC01150.JPG
DSC01151.JPG
DSC01152.JPG
DSC01153.JPG
DSC01154.JPG
DSC01155.JPG
DSC01156.JPG
DSC01157.JPG
DSC01158.JPG
DSC01159.JPG
DSC01160.JPG
DSC01161.JPG
DSC01162.JPG
DSC01163.JPG
DSC01164.JPG
DSC01165.JPG
DSC01166.JPG
DSC01167.JPG
DSC01168.JPG
DSC01169.JPG
DSC01170.JPG
DSC01171.JPG
DSC01172.JPG
DSC01173.JPG
DSC01174.JPG
DSC01175.JPG
DSC01176.JPG
DSC01177.JPG
DSC01178.JPG
DSC01179.JPG
DSC01180.JPG
DSC01181.JPG
DSC01182.JPG
DSC01183.JPG
DSC01184.JPG
DSC01185.JPG
DSC01186.JPG
DSC01187.JPG
DSC01188.JPG
DSC01189.JPG
DSC01190.JPG
DSC01191.JPG
DSC01192.JPG
DSC01193.JPG
DSC01194.JPG
DSC01195.JPG
DSC01196.JPG
DSC01197.JPG
DSC01198.JPG
DSC01199.JPG
DSC01200.JPG
DSC01201.JPG
DSC01202.JPG
DSC01203.JPG
DSC01204.JPG
DSC01205.JPG
DSC01206.JPG
DSC01207.JPG
DSC01208.JPG
DSC01209.JPG
DSC01210.JPG
DSC01211.JPG
DSC01212.JPG
DSC01213.JPG
DSC01214.JPG
DSC01215.JPG
DSC01216.JPG
DSC01217.JPG
DSC01218.JPG
DSC01220.JPG
DSC01221.JPG
DSC01224.JPG
DSC01225.JPG
DSC01226.JPG
DSC01229.JPG
DSC01233.JPG
DSC05770.JPG
DSC05773.JPG
DSC05777.JPG
DSC05779.JPG
DSC05780.JPG
DSC05782.JPG
DSC05783.JPG
DSC05784.JPG
DSC05785.JPG
DSC05787.JPG
DSC05788.JPG
DSC05790.JPG
DSC05791.JPG
DSC05792.JPG
DSC05793.JPG
DSC05794.JPG
DSC05795.JPG
DSC05797.JPG
DSC05798.JPG
DSC05799.JPG
DSC05800.JPG
DSC05801.JPG
DSC05802.JPG
DSC05803.JPG
DSC05804.JPG
DSC05806.JPG
DSC05807.JPG
DSC05810.JPG
DSC05811.JPG
DSC05812.JPG
DSC05813.JPG
DSC05814.JPG
DSC05815.JPG
DSC05816.JPG
DSC05817.JPG
DSC05819.JPG
DSC05821.JPG
DSC05822.JPG
DSC05825.JPG
DSC05826.JPG
DSC05827.JPG
DSC05828.JPG
DSC05831.JPG
DSC05832.JPG
DSC05833.JPG
DSC05834.JPG
DSC05835.JPG
DSC05837.JPG
DSC05838.JPG
DSC05839.JPG
DSC05840.JPG
DSC05842.JPG
DSC05843.JPG
DSC05844.JPG
DSC05845.JPG
DSC05846.JPG
DSC05847.JPG
DSC05848.JPG
DSC05852.JPG
DSC05853.JPG
DSC05854.JPG
DSC05855.JPG
DSC05857.JPG
DSC05858.JPG
DSC05859.JPG
DSC05860.JPG
DSC05861.JPG
DSC05862.JPG
DSC05863.JPG
DSC05864.JPG

Tábor pro děti 2022

Téma: Princové a princezny

Odjezd: v neděli 17.7.2022 v 11:00

Příjezd: v sobotu 30.7.2022 mezi 10:00 až 10.30

Místo odjezdu a přijzdu: vojenský útvar 2298 Chrudim, Obce Ležáků 14, Chrudim.

Přihlášku naleznete v sekci dokumenty.

Kontakty

email: info@taborprodeti.cz

Eva Šíbová:

telefon: 606 673 370
email: e.sibova@seznam.cz

adresa pro zasílání přihlášek:

Eva Šíbová
Vojenský útvar 2298
537 01  Chrudim  

Dále nás najdete na sociálních sítí

Ikona facebookNáš instagramNáš youtube