Ukázka vojenské policie
Ukázka výzborje a výstroje z 2. světové války
Přetahovaná
Žebřík
Děti v pirátské lodi

Tábor pro děti

5. den

Hezký den vzácní urození rodičové,

Přišel další den a naši mladí šlechtici byli vyhnáni z komnat na jasné sluncem zalité nádvoří.

Po rozcvičce v aristokratické hrabivosti se posilnili jako každé ráno v rytířském sále.

Vzhledem k výhni letního dne bylo tempo výcviku lehce zmírněno a zaměřeno na chlazení jejich temperamentu tekoucí vodou. Jejich neustále se projevující tendence posouvat hranice směrem k přiděleným výchovným patronům odráží zřejmě jejich vnitřní instinkt imperiálního roztahování se po světě. Je tedy možné že jednou budou při rozšiřování svých budoucích říší čelit vodnímu živlu na moři či při zdolávání vodopádů. Proto byl zařazen výcvik, při kterém zažívali veškerý druh trýznění a mučení vodou. Jen jsme prozatím do vody nepřidávali sůl a vynechali waterboarding. Není však vyloučeno, že nebudou tyto položky do programu z nějakých důvodů zapojeny. Pro zajímavost bylo zařazeno tzv. covidové jezírko s píšťalkou, slizká skluzavka, facka hrnkem apod….

Ti, co nebyli zrovna mučeni vodou byli dočasně oslepeni a navigováni pekelnou krabičkou na dálku pouze pomocí sluchu. Dle průběhu a výsledků tohoto výcviku porota starších dospěla k závěru, že každé ráno bude nutné zařadit základní pozemskou lekci orientace, a to pravá strana a levá strana. Chyba v této základní navigační dovednosti v ranném věku může mít urození rodičové fatální dopad na životní směřování celého vašeho rodu do budoucna. To si jeden myslí, že jde doprava přitom se ocitne vlevo a tvrdí: „A to jsem vlastně úplně nechtěl. Já vlastně vůbec nevím, jak se to mohlo stát.“

Z hradní kuchyně se začala linout vůně smažených řízečků, jež byly dnes obzvláště vypečené.

Protože nemilosrdné slunce dnešního dne vypékalo i nás stejně jako kuchař řízečky, polední odpočinek hradní posádka trávila převážně u říčního toku.

Když trubadúr z hradeb ukončil polední odpočinek, učili se panoši a komtesy převrhnou soupeři na poušti poslední flašku s vodou. Hned poté byla na jejich spojená chodidla v kruhu směrem k nebi vložena káď s vodou. Rozkaz zněl: „Všichni fusekle dolů a nevylít vodu!“

Koupel je však stejně neminula, neboť byli kvůli skutečně zhoubné výhni odvedeni k řece. Nemůžeme si dovolit žádný úhyn. Byly by tím oslabeny příjmy do královské pokladny. Kdo zhyne vedrem neutrácí v místním šlechtickém klubu.

Po spěšném posilnění bábovkou se vydávali naši urození chovanci pátrat po věcech které nepatří do okolních hvozdů. Je třeba se naučit rozpoznávat skrytá nebezpečí.

Po vynikající večeři byl pro jistotu zařazen dodělávající pohybový program, jež měl zajistit pokojné přebývání chovanců na loži. Jako zkušený Clerikus Vagus jsem v této otázce skeptikus. Vaši šlechticové jsou, promiňte mi ten výraz, energeticky „nedojebatelní.“

Ze života Královského páru: Dnes byla pro Krále a Královnu přichystaná společná výsostná koupel. Do společné lázně je doprovázela i celá družina panošů a dvorních dam. Celé záležitosti asistoval krom médií i dvorní kašpárek Kacafírek. Vodu jsem požehnal já osobně Clericus Vagus. I přes tíživé starosti s kralováním Král ukázal dvořanům laskavou tvář, jejíž jas připomínal samotné slunce.

DSC00945.JPG
DSC00946.JPG
DSC00947.JPG
DSC00948.JPG
DSC00949.JPG
DSC00950.JPG
DSC00951.JPG
DSC00952.JPG
DSC00953.JPG
DSC00956.JPG
DSC00957.JPG
DSC00958.JPG
DSC00959.JPG
DSC00960.JPG
DSC00961.JPG
DSC00963.JPG
DSC00964.JPG
DSC00965.JPG
DSC00966.JPG
DSC00967.JPG
DSC00968.JPG
DSC00969.JPG
DSC00970.JPG
DSC00971.JPG
DSC00972.JPG
DSC00973.JPG
DSC00974.JPG
DSC00975.JPG
DSC00976.JPG
DSC00977.JPG
DSC00978.JPG
DSC00980.JPG
DSC00981.JPG
DSC00982.JPG
DSC00983.JPG
DSC00984.JPG
DSC00985.JPG
DSC00986.JPG
DSC00987.JPG
DSC00988.JPG
DSC00989.JPG
DSC00990.JPG
DSC00991.JPG
DSC00993.JPG
DSC00994.JPG
DSC00995.JPG
DSC00996.JPG
DSC00997.JPG
DSC00999.JPG
DSC01000.JPG
DSC01001.JPG
DSC01002.JPG
DSC01003.JPG
DSC01004.JPG
DSC01005.JPG
DSC01006.JPG
DSC01007.JPG
DSC01008.JPG
DSC01009.JPG
DSC01010.JPG
DSC01011.JPG
DSC01012.JPG
DSC01013.JPG
DSC01014.JPG
DSC01015.JPG
DSC01016.JPG
DSC01017.JPG
DSC01018.JPG
DSC01020.JPG
DSC01021.JPG
DSC01022.JPG
DSC01023.JPG
DSC01024.JPG
DSC01025.JPG
DSC01026.JPG
DSC01027.JPG
DSC01028.JPG
DSC01029.JPG
DSC01030.JPG
DSC01032.JPG
DSC01033.JPG
DSC01034.JPG
DSC01035.JPG
DSC01036.JPG
DSC01037.JPG
DSC01038.JPG
DSC01039.JPG
DSC01040.JPG
DSC01041.JPG
DSC01042.JPG
DSC01043.JPG
DSC01044.JPG
DSC01045.JPG
DSC01046.JPG
DSC01047.JPG
DSC01048.JPG
DSC01049.JPG
DSC01050.JPG
DSC01051.JPG
DSC01052.JPG
DSC01053.JPG
DSC01054.JPG
DSC01055.JPG
DSC01056.JPG
DSC01057.JPG
DSC01058.JPG
DSC01059.JPG
DSC01060.JPG
DSC01061.JPG
DSC01062.JPG
DSC01065.JPG
DSC01067.JPG
DSC01068.JPG
DSC01069.JPG
DSC01070.JPG
DSC01071.JPG
DSC01072.JPG
DSC01073.JPG
DSC01074.JPG
DSC01075.JPG
DSC01076.JPG
DSC01077.JPG
DSC01078.JPG
DSC01080.JPG
DSC01081.JPG
DSC01082.JPG
DSC01083.JPG
DSC01084.JPG
DSC01085.JPG
DSC01086.JPG
DSC01087.JPG
DSC01088.JPG
DSC01089.JPG
DSC01090.JPG
DSC01091.JPG
DSC01092.JPG
DSC01093.JPG
DSC01095.JPG
DSC01096.JPG
DSC01097.JPG
DSC01098.JPG
DSC01102.JPG
DSC01103.JPG
DSC01104.JPG
DSC01105.JPG
DSC01106.JPG
DSC01107.JPG
DSC01108.JPG
DSC01109.JPG
DSC01110.JPG
DSC01111.JPG
DSC01112.JPG
DSC01113.JPG
DSC01114.JPG
DSC01115.JPG
DSC01117.JPG
DSC01118.JPG
DSC01120.JPG
DSC01121.JPG
DSC01123.JPG
DSC01124.JPG
DSC01125.JPG
DSC05566.JPG
DSC05567.JPG
DSC05568.JPG
DSC05569.JPG
DSC05570.JPG
DSC05571.JPG
DSC05572.JPG
DSC05573.JPG
DSC05574.JPG
DSC05575.JPG
DSC05576.JPG
DSC05577.JPG
DSC05578.JPG
DSC05579.JPG
DSC05580.JPG
DSC05581.JPG
DSC05582.JPG
DSC05583.JPG
DSC05584.JPG
DSC05585.JPG
DSC05586.JPG
DSC05587.JPG
DSC05588.JPG
DSC05589.JPG
DSC05590.JPG
DSC05591.JPG
DSC05592.JPG
DSC05593.JPG
DSC05594.JPG
DSC05595.JPG
DSC05596.JPG
DSC05597.JPG
DSC05598.JPG
DSC05599.JPG
DSC05600.JPG
DSC05601.JPG
DSC05602.JPG
DSC05603.JPG
DSC05604.JPG
DSC05605.JPG
DSC05606.JPG
DSC05607.JPG
DSC05609.JPG
DSC05610.JPG
DSC05611.JPG
DSC05612.JPG
DSC05613.JPG
DSC05614.JPG
DSC05615.JPG
DSC05616.JPG
DSC05617.JPG
DSC05618.JPG
DSC05619.JPG
DSC05620.JPG
DSC05621.JPG
DSC05623.JPG
DSC05624.JPG
DSC05626.JPG
DSC05627.JPG
DSC05628.JPG
DSC05630.JPG
DSC05631.JPG
DSC05632.JPG
DSC05633.JPG
DSC05635.JPG
DSC05636.JPG
DSC05637.JPG
DSC05639.JPG
DSC05641.JPG
DSC05642.JPG
DSC05644.JPG
DSC05645.JPG
DSC05646.JPG
DSC05647.JPG
DSC05648.JPG
DSC05649.JPG
DSC05650.JPG
DSC05651.JPG
DSC05652.JPG
DSC05653.JPG
DSC05654.JPG
DSC05655.JPG
DSC05657.JPG
DSC05659.JPG
DSC05660.JPG
DSC05661.JPG
DSC05662.JPG
DSC05663.JPG
DSC05664.JPG
DSC05668.JPG
DSC05669.JPG
DSC05670.JPG
DSC05671.JPG
DSC05672.JPG
DSC05674.JPG
DSC05676.JPG
DSC05677.JPG
DSC05679.JPG
DSC05680.JPG
DSC05681.JPG
DSC05683.JPG
DSC05686.JPG
DSC05688.JPG
DSC05689.JPG
DSC05690.JPG
DSC05691.JPG
DSC05694.JPG
DSC05697.JPG
DSC05703.JPG
DSC05705.JPG
DSC05706.JPG
DSC05707.JPG
DSC05708.JPG
DSC05709.JPG
DSC05710.JPG
DSC05711.JPG
DSC05712.JPG
DSC05713.JPG
DSC05714.JPG
DSC05715.JPG
DSC05716.JPG
DSC05718.JPG
DSC05719.JPG
DSC05720.JPG
DSC05722.JPG
DSC05723.JPG
DSC05724.JPG
DSC05725.JPG
DSC05726.JPG
DSC05729.JPG
DSC05732.JPG
DSC05733.JPG
DSC05734.JPG
DSC05735.JPG
DSC05736.JPG
DSC05737.JPG
DSC05738.JPG
DSC05739.JPG
DSC05740.JPG
DSC05741.JPG
DSC05744.JPG
DSC05745.JPG
DSC05746.JPG
DSC05747.JPG
DSC05748.JPG
DSC05750.JPG
DSC05752.JPG
DSC05753.JPG
DSC05754.JPG
DSC05755.JPG
DSC05756.JPG
DSC05757.JPG
DSC05758.JPG
DSC05759.JPG
DSC05760.JPG
DSC05761.JPG
DSC05762.JPG
DSC05763.JPG
DSC05764.JPG
DSC05765.JPG
DSC05766.JPG
DSC05767.JPG
DSC05768.JPG
DSC05769.JPG
IMG_2874.jpg
IMG_2891.jpg
IMG_2893.jpg
IMG_2896.jpg
IMG_2898.jpg
IMG_2899.jpg

Tábor pro děti 2022

Téma: Princové a princezny

Odjezd: v neděli 17.7.2022 v 11:00

Příjezd: v sobotu 30.7.2022 mezi 10:00 až 10.30

Místo odjezdu a přijzdu: vojenský útvar 2298 Chrudim, Obce Ležáků 14, Chrudim.

Přihlášku naleznete v sekci dokumenty.

Kontakty

email: info@taborprodeti.cz

Eva Šíbová:

telefon: 606 673 370
email: e.sibova@seznam.cz

adresa pro zasílání přihlášek:

Eva Šíbová
Vojenský útvar 2298
537 01  Chrudim  

Dále nás najdete na sociálních sítí

Ikona facebookNáš instagramNáš youtube