Ukázka vojenské policie
Ukázka výzborje a výstroje z 2. světové války
Přetahovaná
Žebřík
Děti v pirátské lodi

Tábor pro děti

10. den

Dobrý den přeji z pekelného údolí se zprávami o vašich pekelnících.

Po obvyklém ranním pohybovém rituálu, který má nastartovat pekelníky k výcvikové aktivitě, byla celá rota ďáblů vržena do víru výcvikových aktivit.

Vzhledem ke stoupající teplotě okolí byla velmi příjemná záležitost věnovat se ve stínu lesa výcviku navigace osleplého čerta, odkázaného na kámoše s pekelným telefonem. Ten oslepeného kamaráda jasem nepřítele navádí z hlavního místa velení v pekle přes speciální vysílačku, aby trefil zpět, našel díru do pekla a unikl tak pronásledování služebníků nepřítele.

Když pak všichni čerti byli zpět v pekelném hradu, byli nucení se věnovat boji o vlajku. To vše proto, aby dokázali, že v nich je i přes dosavadní výcvikové utrpení dostatek pekelné cti a jsou schopni se bít jako saně pro kousek pomalovaného hadru.

Při přesunech na jednotlivá výcviková stanoviště byli mladí démoni zapojováni do sběru paliva z Ježibabího lesa na přípravu zítřejší pohanské vatry, která má být zažehnuta k příležitosti ukončení výcvikového programu.

V čase, kdy byly starší oddíly rozdírány v lese tvrdým výcvikem, se mladší oddíly účastnily oblíbeného vodního víceboje, kdy smyslem bylo ochránit jejich malé hlavy před zhoubným žárem slunce.

Pracovní nasazení některým dospívajícím čertovským pulcům působilo psychická muka. Dusné horko, kopřivy pod nohama, smůla na větvích, lezoucí hmyz a lepící se lesní hrabanka spolu s pobízením k výkonu ze strany velitelů pekelných čet vyčarovali pláč a skřípění zubů a ukázali na chronický odpor k práci. Nejtěžší chvíle prožívali naši svěřenci při transportu klád těžkým svažitým terénem bez ohledu na BOZP a psychický komfort adolescentů. Ti nejvíce trpí, jak bylo při práci v lese vidět, jakýmsi fiktivním právem na vlastní sebeurčení. Kňučení, vzdychání, nářek a padání pod prosmolenou kládou se neslo Ježibabím lesem. Vůle velitelů výcvikových ďábelských čet nakonec přivedla všechny zoufalé frekventanty do bezpečí pekelné pevnosti. Ihned po odhození klády zazněl povel „vykoupat“. Někteří zhoubně domestikovaní svěřenci se naivně v županech hnali ke sprchám. Důtky velitelů je ovšem zahnaly k osvěžující řece. To, co se zračilo v očích mladých domestikovaných ďáblů, nelze slovy popsat. Po vynoření z očistného proudu se z řeky vraceli již na duši znovuzrození jiní čerti. Psychickou rovnováhu znovu nastolil povel k večeři.

Večerní nástup byl rozehnán mocnou blížící se bouří. Výpadek proudu v celém údolí ovšem prokázal, že naši démoni již nejsou, na dobu celé jedné hodiny, na elektrice a signálu závislí.

Bachroň a Břitva se vytáhli vytvořením pekelného rizota. Po výdeji by jeden sotva hledal zbytky.

Vzhledem k tomu že bouře neprojevila námi předpokládanou intenzitu a dobu trvání, velení vydalo příkaz pro start noční hry starších oddílů. Hra nese charismatický název „Noc ostrých nožů“. Prosím čtenáře, aby si nepletl s „nocí dlouhých nožů“. Ta se hrála dříve v minulém století. Dnes ji naši dorostenci nastoupili bez nožů. Jejich pomyslné duše byly uvázány v oblasti pasu, kde v tomto věku opravdu přebývají. Smyslem hry bylo v naprosté tmě připravit o duši svého protivníka a ochránit svou. Co se opravdu ve tmě při chytání duší odehrávalo, nelze s jistotou vypovědět. Vzhledem k tomu, že naši démoni žádali ještě jedno kolo, tak je činnosti ve tmě velmi zaujala. Po ukončení této atraktivní činnosti byli při nástupu všichni vyzváni, zda je někdo na těle či na duši zraněn. Nikdo nic neohlásil, tak byli odesláni do svých brlohů k očekávání druhého dne.

Zdraví vás váš reportér Padryáš.

P1370704.JPG
P1370705.JPG
P1370706.JPG
P1370707.JPG
P1370709.JPG
P1370710.JPG
P1370711.JPG
P1370714.JPG
P1370715.JPG
P1370716.JPG
P1370717.JPG
P1370718.JPG
P1370719.JPG
P1370720.JPG
P1370723.JPG
P1370728.JPG
P1370730.JPG
P1370731.JPG
P1370733.JPG
P1370734.JPG
P1370735.JPG
P1370736.JPG
P1370737.JPG
P1370738.JPG
P1370739.JPG
P1370740.JPG
P1370742.JPG
P1370743.JPG
P1370744.JPG
P1370745.JPG
P1370746.JPG
P1370747.JPG
P1370748.JPG
P1370749.JPG
P1370751.JPG
P1370752.JPG
P1370754.JPG
P1370755.JPG
P1370757.JPG
P1370758.JPG
P1370759.JPG
P1370760.JPG
P1370761.JPG
P1370762.JPG
P1370763.JPG
P1370764.JPG
P1370765.JPG
P1370766.JPG
P1370767.JPG
P1370768.JPG
P1370769.JPG
P1370770.JPG
P1370771.JPG
P1370772.JPG
P1370773.JPG
P1370774.JPG
P1370775.JPG
P1370776.JPG
P1370777.JPG
P1370778.JPG
P1370779.JPG
P1370780.JPG
P1370781.JPG
P1370782.JPG
P1370784.JPG
P1370785.JPG
P1370786.JPG
P1370787.JPG
P1370788.JPG
P1370789.JPG
P1370790.JPG
P1370791.JPG
P1370792.JPG
P1370793.JPG
P1370794.JPG
P1370796.JPG
P1370797.JPG
P1370798.JPG
P1370799.JPG
P1370800.JPG
P1370801.JPG
P1370802.JPG
P1370803.JPG
P1370804.JPG
P1370805.JPG
P1370806.JPG
P1370807.JPG
P1370808.JPG
P1370809.JPG
P1370810.JPG
P1370811.JPG
P1370812.JPG
P1370813.JPG
P1370815.JPG
P1370816.JPG
P1370817.JPG
P1370818.JPG
P1370819.JPG
P1370820.JPG
P1370821.JPG
P1370822.JPG
P1370823.JPG
P1370824.JPG
P1370825.JPG
P1370826.JPG
P1370827.JPG
P1370828.JPG
P1370829.JPG
P1370830.JPG
P1370831.JPG
P1370832.JPG
P1370833.JPG
P1370834.JPG
P1370835.JPG
P1370836.JPG
P1370837.JPG
P1370838.JPG
P1370839.JPG
P1370840.JPG
P1370841.JPG
P1370842.JPG
P1370843.JPG
P1370844.JPG
P1370845.JPG
P1370846.JPG
P1370847.JPG
P1370848.JPG
P1370849.JPG
P1370850.JPG
P1370851.JPG
P1370852.JPG
P1370853.JPG
P1370854.JPG
P1370855.JPG
P1370856.JPG
P1370857.JPG
P1370858.JPG
P1370859.JPG
P1370860.JPG
P1370861.JPG
P1370862.JPG
P1370863.JPG
P1370865.JPG
P1370866.JPG
P1370867.JPG
P1370868.JPG
P1370869.JPG
P1370871.JPG
P1370873.JPG
P1370877.JPG
P1370878.JPG
P1370879.JPG
P1370880.JPG
P1370881.JPG
P1370883.JPG
P1370884.JPG
P1370885.JPG
P1370886.JPG
P1370887.JPG
P1370889.JPG
P1370890.JPG
P1370891.JPG
P1370892.JPG
P1370893.JPG
P1370894.JPG
P1370895.JPG
P1370896.JPG
P1370897.JPG
P1370898.JPG
P1370899.JPG
P1370900.JPG
P1370901.JPG
P1370903.JPG

Tábor pro děti 2020

Téma: Peklo

Odjezd: v neděli 19.7.2020 v 11:00

Příjezd: v sobotu 1.8.2020 mezi 10:00 až 10.30

Místo odjezdu a přijzdu: vojenský útvar 1837 Chrudim, Obce Ležáků 14, Chrudim.

Přihlášku naleznete v sekci dokumenty.

Kontakty

email: info@taborprodeti.cz

Eva Šíbová:

telefon: 606 673 370
email: e.sibova@seznam.cz

adresa pro zasílání přihlášek:

Eva Šíbová
Vojenský útvar 1837
537 01  Chrudim  

Dále nás najdete na sociálních sítí

Ikona facebookNáš instagramNáš youtube